Vi vejleder om

Vi vejleder om

 

Hos Schärfe Begravelsesforretning vejleder vi blandt andet om:

• Valg af kiste
• Valg af urne
• Klædning/eget tøj
• Kisteilægning
• Kisteilægning – hvor kisten ikke kan komme ind i huset eller lejligheden.
• Istandgørelse og iklædning af evt. eget tøj
• Udsyngning
• Rustvognskørsel, også til andre dele af landet
• Kiste til udlandet
• Valg af gravsted
• Valg af blomster til kisten
• Evt. blomster til stolerækkerne i kirken
• Personlige blomster, kranse/buketter/dekorationer
• Sammensætning af dødsannonce
• Evt. takkeannonce
• Muligheder for takkekort
• Salmeblad, hvis der ikke synges efter salmebogen
• Solosang eller musik
• Sammenkomst efter højtideligheden
• Kørsel af blomster til kirkegård og udlægning af dem på gravsted
• Valg af gravsten
• Fotografering – det kan vi evt. gøre
• Urne tilbage på kirkegård
• Borgerlig højtidelighed (uden præst), hvor vi evt. medvirker handlingen
• Andre religioner

Vi er fortrolige med forhold omkring:

• Faner som æresvagt ved kisten
• Æresvagter
• Ordner/sabler på kisten
• Dannebrog på kiste. Vi har flag, som er tilpasset til kiste
• Militær begravelse/bisættelse, hvor der er særlige hensyn

Vi vejleder omkring offentlige myndigheder:

• Begravelseshjælp/gruppelivsforsikringer fra fagforeninger
• Evt. private forsikringer
• Pensionskasser
• Begravelseshjælp fra den offentlige sygesikring
• Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen Danmark
• Forskellige foreninger med begravelseshjælp
• Skifteretten
• Andre instanser

Vi tager kontakt til:

• Sygehus, plejehjem, hospice eller lignende institutioner
• Begravelsesmyndigheden i bopælssognet
• De offentlige myndigheder
• Præst
• Graver
• Kirkegårdskontor
• Krematorium
• Evt. politi
• Embedslæge
• Ambassader, når det drejer sig om at kisten/urnen skal til udlandet
• Til SOS International, Europæiske Rejseforsikring
• Udenrigsministeriet vedr. legalisering af dødsattest
• Translatør vedr. oversættelse af dødsattest og andre papirer

Foredrag

Vi er ofte på besøg i kirker og på skoler, hvor f.eks. minikonfirmander, konfirmander og seniorklubber hører om bedemandens daglige arbejde. Der ligger en del mere i bedemandsprofessionen, end man umiddelbart skulle tro, for ud over de menneskelige egenskaber skal en god bedemand også være i besiddelse af stor faglighed og professionalisme.

Under foredragene gør John Schärfe meget ud af at afmystificere bedemandsfaget. Mange har en opfattelse af bedemænd som meget specielle mennesker, men det er helt forkert. Bedemænd er ganske almindelige mennesker, som køber ind, spiller håndbold og er lige så sociale som alle andre. Ofte har de som John Schärfe en faglig baggrund, der ganske naturligt har ført dem videre ind i bedemandsfaget.
John Schärfes foredrag indgår desuden som et led i uddannelsen af hjemmesygeplejersker, SOSU-assistenter og andre fagfolk. Her har han mange erfaringer at trække på, eftersom han som nævnt har undervist 11 år på sygeplejerskolen i Herlev.

Hvis I kunne tænke jer at høre et foredrag om bedemandens arbejde, er I meget velkomne til at kontakte os. Ring og fortæl, hvad I har i tankerne.