Trin 5-6

Trin 5-6 – Økonomi/afslutning & tiden efter

Økonomi og afslutning

Der er flere praktiske opgaver, I skal tage jer af i tiden efter højtideligheden. Bl.a. vil I via e-Boks blive indkaldt til Skifteretten, og der kommer besked om eventuel begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Vi søger begravelseshjælpen for jer, og vi undersøger også, om I har mulighed for begravelseshjælp fra fagforeninger, gruppelivsordninger, Sygeforsikringen Danmark og andre steder. Læs mere om begravelseshjælp her.

I vil modtage vores faktura, som afspejler jeres ønsker og valg. Flere af jeres valg har vi allerede sørget for at afregne – f.eks. kaffebord, dødsannoncer, blomster, solosang og krematorium. Derfor modtager I kun én samlet faktura. Dog vil fakturaen fra kirkegården almindeligvis blive sendt direkte til jer.

Omkostningerne kan variere, alt efter jeres valg af kiste, urne, klæder og ønsker til blomster, dødsannonce, trykte salmer, sammenkomst – ja, rækken af valgmuligheder er stor i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Ved vores første samtale giver vi jer en oversigt – et prisoverslag – så I ved, hvad jeres ønsker betyder økonomisk.

Udgifterne til bisættelsen/begravelsen dækkes af afdødes bo. I første omgang er det dog den, der bestiller, der er økonomisk ansvarlig.

Nedenfor har vi opstillet tre priseksempler på henholdsvis begravelse og bisættelse, med henblik på at give et godt overblik over vores priser og ydelser. Det er tænkte eksempler, som kan variere, men de giver en fornemmelse af de omkostninger, der er involveret. Alle priser i eksemplerne er inkl. moms.

Eksempel 1
Før tilvalg

Grundpris for bisættelse inden for 10 km.

I alt kr.12.645

Eksempel 2
Før tilvalg

Grundpris for bisættelse inden for 20 km.

I alt kr.13.005

Eksempel 3
Før tilvalg

Grundpris for begravelse inden for 10 km.

I alt kr.12.945

De angivende priser indeholder:

 • Kontakt til alle offentlige myndigheder
 • Kontakt til præst, kirkegård, kordegnekontor, graver
 • Bestilling af blomster
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af sted for sammenkomst
 • Bestilling af sten eller tilføjelse hos stenhugger, får sendt mail for at godkende
 • Hvid, dansk produceret kiste der er godkendt
 • Ilægning af afdøde og istandgørelse, deri påklædning af evt. eget tøj
 • En rustvognskørsel
 • Afhentning af dødsattest, evt. hos politi, hospital m.m.
 • Vi sørger for, at begravelseshjælp fra de aktuelle steder bliver søgt

Udover bedemandens egne ydelser kan der forekomme udgifter til underleverandør, f. eks. Annoncering, blomster, kremering, urne, gravsten, kirkegård, salmeblade osv. Der kan også forekomme flere rustvognskørsler.Det er et meget individuelt valg man gør og derfor vil der naturligt være forskel på priser der indgår i den samlede opgørelse for begravelse/bisættelse.Man vil altid modtage et skriftligt overslag som afslutning på samtalen, dog er det uden omkostninger for evt. stenhugger, sammenkomst og kirkegård. Kirkegården vil som regel sende opgørelsen direkte til den der står for begravelsen/bisættelsen.For yderligere priser, se vores prisoplysninger HER.

Tiden efter

I tiden efter højtideligheden kan der opstå mange spørgsmål. Skifteretten henvender sig til jer som en af de første via e-Boks. Hvis der i den forbindelse bliver behov for vores hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os. Derudover melder spørgsmålet sig om, hvad der skal afmeldes, og hvor man kan gøre det. Det kan vi også være behjælpelige med. Vi hjælper også gerne med andre spørgsmål, f.eks. om takkeannonce eller takkekort til dem, der var med til at gøre dagen og afskeden mindeværdig. Har du bare behov for en snak, er vi der også til at lytte.Vær opmærksom på at der hos Borgerservice er mulighed for at søge om efterlevelseshjælp.Har man brug for mere hjælp, fordi sindet er gået i stykker, og sorgen har bidt sig fast, kan man tale med sin egen læge for at blive henvist til psykologbistand. Se her (link til afsnit om psykologbistand)