Trin 3-4

Trin 3-4 – Mellemtiden & højtideligheden

3. Mellem samtalen og højtideligheden

Under samtalen talte vi om, hvor højtideligheden skal finde sted. Det er almindeligt, at den afholdes inden for fem til ti dage efter dødsfaldet. Begravelsesloven siger inden for otte dage incl. dødsdatoen. Det kan dog af mange årsager variere, f.eks. hvis der foretages en retslig obduktion. Der kan også være hensyn, der skal tages til familiemedlemmer, som er ude at rejse. I så fald er der mulighed for at udsætte tidspunktet for højtideligheden.

Vi løser de praktiske opgaver

I dagene mellem samtalen og højtideligheden sørger vi for at tage hånd om de praktiske og formelle opgaver. Det vil sige, at vi sørger for alle de nødvendige anmeldelser til det offentlige. Vi kontakter også fagforeninger, sygesikring, Sygeforsikring Danmark m.fl. for at sikre, at eventuel begravelseshjælp kommer til udbetaling.

Derudover aftaler vi forløbet med graver, kirkegård, præst, krematorium, sygehus, plejehjem eller hospice. Endelig tager vi kontakt til blomsterhandler og stedet for et eventuelt mindesamvær, indrykker eventuelle dødsannoncer i aviserne og foretager anmeldelse til skifteretten. Skifteretten vil herefter henvende sig til dig via e-Boks.

Når afdøde lægges i kiste

Vi lægger afdøde i kiste og klæder afdøde i det tøj, I har valgt. Her har I mulighed for at være med og se afdøde og eventuelt synge en salme, læse en bøn eller et digt (synge ud), inden vi kører til kapellet eller kirken. Det kan være en god måde at forberede afskeden på.

Valg af gravsted

Hvis I ikke i forvejen har et gravsted, kan I vælge et på den kirkegård, vi har aftalt. Hvis der er tale om en jordbegravelse, skal valget ske relativt hurtigt. Kistegravsteder har en fredningsperiode på mindst 20 år (på nogle kirkegårde op til 35 år).

Ved en bisættelse skal gravstedet være valgt inden højtideligheden. Urnegravsteder har en fredningsperiode på 10-15 år.
Umiddelbart efter højtideligheden er det almindeligt at lægge blomsterne ud på gravstedet. Hvis afdødes aske skal spredes over åbent hav, aftaler vi, hvor blomsterne skal lægges.

4. Den kirkelige højtidelighed

En højtidelighed kan udformes på mange måder. Vores udgangspunkt er altid at indfri såvel afdødes ønsker som jeres egne behov på professionel vis.

For at skabe tryghed og forståelse, skal I have en samtale med præsten. Under denne samtale kan I give udtryk for jeres ønsker til indholdet af højtideligheden. Det er en vigtig samtale, eftersom højtideligheden jo er det sidste blad i bogen. Det er også her, I sammen med præsten vælger salmerne og evt. musikalske indslag.

Vi er altid til stede i kirken/kapellet fra en halv time før højtideligheden begynder. Man skal være opmærksom på, at flere kirker og kapeller først åbner 30 minutter før højtideligheden. Men hvis I har behov for at være ved kisten i stilhed før højtideligheden, indgår vi gerne en aftale med kirken for jer i det omfang, det kan lade sig gøre.

Begravelse eller bisættelse

En begravelse betyder, at afdøde skal jordbegraves i kisten. Ved en jordbegravelse går man sædvanligvis direkte fra kirken/kapellet til kirkegården og sænker kisten ned i graven. Det er også her, jordpåkastelsen finder sted.

Hvis afdøde skal kremeres, kaldes højtideligheden en bisættelse. Ved bisættelser sker jordpåkastelsen i kirken/kapellet, hvorefter kisten bæres ud til rustvognen, som så kører til krematoriet.

Borgerlig højtidelighed

En borgerlig højtidelighed er en højtidelighed, hvor der ikke medvirker en præst fra folkekirken eller fra andre trossamfund. Den finder oftest sted fra et kapel.

Med vores mangeårige erfaring har vi det bedste grundlag for at yde jer en professionel rådgivning og for at skabe trygge rammer om en borgerlig højtidelighed med afsæt i afdødes liv og de ønsker, der måtte være.
Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, har I ikke ret til at anvende kirken, og ingen præst er forpligtet til at forestå begravelsen eller bisættelsen. Her er en borgerlig højtidelighed en mulighed for i fællesskab at samles og tage afsked. Afskeden kan enten forestås af et familiemedlem, en nær ven eller af os. Vi hjælper gerne med at sammensætte et program for selve handlingen med tekster, sange og salmer. Læs mere om borgerlig højtidelighed her.

Urnenedsættelse

Et antal dage efter kremeringen bliver urnen bragt til den kirkegård, hvor den skal nedsættes i gravstedet.

Traditionelt foretrækker de fleste familier at være med ved urnenedsættelsen, men nogen vælger ikke at være til stede. Det er helt op til jer. Almindeligvis aftales tidspunkt for urnenedsættelsen direkte med kirkegården.

Hvis urnen skal nedsættes i fællesgraven, er der normalt ikke mulighed for at være til stede under nedsættelsen. Nogle kirkegårde har dog andre regler.

Askespredning over havet

Hvis det var afdødes eget ønske, kan der gives tilladelse til, at asken spredes over åbent hav, hvilket også omfatter fjorde, men ikke søer. Som oftest står de pårørende selv for spredningen af asken, og det skal ifølge loven foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Vi bistår naturligvis gerne. Det er ikke tilladt at nedsænke selve urnen i vandet.

Bemærk, at det skal kunne dokumenteres, at afdøde selv har ønsket askespredning over havet f.eks. ved at have udfyldt formularen ”Askespredning over åbent hav” på borger.dk . Kravet om skriftlig dokumentation kan dog fraviges, hvis det kan godtgøres, at det var afdødes udtrykkelige ønske. I så fald skal pårørende underskrive en tro og love-erklæring. Vi hjælper gerne med at udfylde de blanketter, der er nødvendige for at askespredningen må finde sted.