Trin 1-2

Trin 1-2 – Kontakt & samtalen

1. Kontakten til os

Det er naturligt at være usikker på, hvordan man skal forholde sig ved et dødsfald i familien. Spørgsmål og følelser hober sig op, og derfor er det en god idé at få aftalt et møde med os, hvor I kan videreformidle jeres spørgsmål og behov.

Schärfes Begravelsesforretning, som er et familiefirma, har eksisteret siden 1977 og har dermed et bredt grundlag for at hjælpe jer i alle de praktiske afgørelser omkring dødsfald og begravelse eller bisættelse. Vi kan således støtte jer og bistå med at realisere de ønsker, I og familien måtte have i respekt for afdøde. For os er den personlige vejledning og rådgivning det vigtigste – det er den, der giver tillid og dermed tryghed. Det er bl.a. det, vi har lært af tre generationer før os.

Uanset om afdøde er medlem af Folkekirken, tilhører et andet trossamfund eller slet ikke har et religiøst tilhørsforhold, kan vi bistå omkring dødsfald og højtidelighed.

Du kan bruge vores vejledning til at få indblik i det videre forløb fra vores samtale og frem til højtideligheden.

Schärfe Begravelsesforretning kan bistå i hele Danmark og har ligeledes erfaring med håndtering af dødsfald i udlandet. Vi kan også hjælpe i forbindelse med begravelser i andre lande end Danmark uanset dine religiøse tilhørsforhold.

Kontakt os på telefonnummer 46 35 08 69 eller e-mail info@schaerfe.dk

2. Samtalen

Det er helt op til jer, hvor vores samtale skal finde sted. Vi kommer gerne hjem til jer. Der er også mulighed for, at vi mødes på et af vore kontorer. Samtalen vil dreje sig om de mange praktiske beslutninger, der nødvendigvis må tages i respekt for afdødes og de pårørendes ønsker.
Desuden beder vi om afdødes (og eventuel ægtefælles) CPR-nummer. Det er ikke længere nødvendigt med dåbsattest, eventuel vielsesattest eller anden form for registrering. Men vi beder gerne om et gravstedsbevis, hvis I i forvejen har erhvervet et gravsted.

Nødvendige beslutninger

Under samtalen er det nødvendigt at foretage en hel del valg. Det skal besluttes, hvorvidt afdøde skal begraves eller bisættes, hvilket tøj, afdøde skal bære, og hvilken kiste eller urne I ønsker. Dernæst skal det overvejes, hvem der skal bære kisten, om en eventuel sammenkomst efter højtideligheden, om der skal en dødsannonce i avisen, hvilke blomster I vil have på kisten, om I selv vil have en personlig dekoration med bånd på, om der skal synges efter salmebogen, eller om vi skal hjælpe med et sanghæfte med afdødes navn, hvor salmerne er trykt. Vi har desuden også mulighed for at hjælpe med forskellige former for solister, sang og instrumenter. Se også her.

Vi tager os af alle de behov og detaljerede ønsker, som I og øvrige pårørende måtte have for højtideligheden. Vi fortæller gerne om mulighederne for at opfylde disse, og I er meget velkomne til også at fremsætte ønsker.

Skriftligt prisoverslag

Ved samtalens afslutning får I en skriftlig oversigt over, hvad der er besluttet, og samtidig giver vi jer et prisoverslag. Det vil dog tydeligt fremgå, at der kun er tale om et overslag, da vi ikke altid kender alle priser nøjagtigt.
Hvis I bliver i tvivl eller skifter mening om nogle af de praktiske beslutninger, der blev taget under samtalen, er I meget velkomne til at kontakte os. Så sørger vi for at eventuelle ændringer sker helt efter jeres ønsker.
På næste side kan I se, hvad vi bruger tiden mellem samtalen og selve højtideligheden på.