Svar

Ofte stillede spørgsmål – Svar

1 – Hvad koster en begravelse ?

Prisen på en begravelse/bisættelse er afhængig af flere valg, derfor er der ikke et fast beløb på en begravelse/bisættelse. Det er individuelt, hvilke valg man gør, og hvilke behov man har.

Vi har andet sted givet nogle eksempler.


2 – Hvornår skal vi være i kirken ?

Ventetid er lang tid, så det kan man havde forskellige behov og holdning til.

For de nærmeste er ca. 20 min. før god tid.
I vore dage er der ingen, der forventer, at de nærmeste står i våbenhuset og tager imod gæster.
Det er en mulighed, men de fleste steder ingen tradition.


3 – Hvor mange salmer skal vi vælge ?

Der bruges 3 eller 4 salmer ved en højtidelighed. Det er præsten, der siger, om det er 3 eller 4 salmer. Ligesom det er præsten, man aftaler, om evt. musikstykker kan spilles.


4 – Hvor lang tid må der gå, inde begravelsen/bisættelsen finder sted ?

Begravelsesloven siger 8 dage, men vi har her i regionen tilladelse til 14 dage. Går ventetiden ud over dette, søger vi embedslægen om udsættelse.


5 – Kan afdøde få sit eget tøj på ?

Afdøde kan få sit eget tøj på, hvis man ønsker det. Og der er ikke noget, der er forkert.


6 – Hvad koster en gravsten ?

Som med andre priser er man nød til at gøre sine valg, før en retvisende pris kan gives.


7 – Hvornår kan der komme en gravsten på graven efter en jordbegravelse ?

Ved jordbegravelse skal man regne med, at der kan gå en 4 -5 måneder eller mere, inden der kan sættes gravsten på graven. Er det en urnegrav, så kan der sættes gravsten på med det samme.


8 – Hvad er forskellen mellem begravelse og bisættelse ?

Begravelses (kistebegravelse) er, hvor man efter højtideligheden i kirken / kapellet går ud på kirkegården og sænker kisten ned i graven.

Bisættelse (ligbrænding) er, hvor man efter højtideligheden som regel bærer kisten ud til rustvognen, som køre til krematoriet.


9 – Hvem klæder afdøde på ?

Det er os som bedemænd, der giver afdøde tøj på, hvis det er ønsket.


10 – Må der lægges personlige genstande i kisten ?

Man kan godt få ting med i kisten, der er dog begrænsninger. Man må ikke få noget med batterier, meget jern eller glas, så evt. billeder tages ud af rammerne. Afdøde må også gerne have smykker på. Er man i tvivl, spørg os.


11 – Hvor lang tid går der, før urnen er klar fra krematoriet ?

Vi kan sige generelt, at inden for 14 dage er urnen tilbage på den valgte kirkegård. Selvfølgelig kan der være undtagelser.


12 – Må man foretage askepredning på åbent vand / hav ?

Ja, man kan godt sprede asken over åbent vand. Afdøde skal have givet et udtrykkeligt ønske om det. Det skal helst være skrevet ned, dokumentet kan man finde på borger.dk, eller I kan få det hos os. Der er regler for, hvordan man må sprede asken og hvor. Spørg os gerne.