Sorggrupper

Sorggrupper

Når man har mistet en af sine kære, er der vendt op og ned på alting. Sorg er individuel, og alle reagerer forskelligt, men de fleste vil få en reaktion på det tab, de har lidt. Det er helt normalt, og det er helt ufarligt – det er blot vigtigt at få bearbejdet tabet.

Mange efterladte bruger familie og venner til at tale dødsfaldet og det eventuelle sygdomsforløb op til dødsfaldet igennem. Men for nogen kan det være et godt supplement at møde ligesindede, der har oplevet om ikke det samme, så noget der ligner, ligesom det kan være forløsende at fortælle sine oplevelser til nogen, der ikke på forhånd er involveret i dem.

DEL SORGEN I ET FÆLLESSKAB AF LIGESINDEDE

Sorggrupper er en god måde at møde andre på og indgå i et fællesskab. At møde ligesindede kan bekræfte en i, at man ikke er gået i stykker, men at sorgen er helt normal. Også selv om den ikke er nem at bære.
Sorggrupper har ikke til formål at fjerne eller ’behandle’ sorgen, men er derimod et sted, hvor du kan dele dine tanker og fortælle om dit tab, så du derved bliver bedre i stand til at bære sorgen.

Hvis du synes det virker som en lidt for stor mundfuld at skulle dele din sorg i et åbent forum, har du også altid mulighed for at kontakte en præst og bede om en personlig samtale, eller du kan tale med din læge om det.

SCHÄRFE KAN FORMIDLE KONTAKT TIL SORGGRUPPER

Vi kan hjælpe med at formidle kontakten til det lokale sogn/den lokale præst og spørge, om der er en sorggruppe, du kan deltage i. Sorggrupper arrangeres typisk af sognets menighed, og det er enten en præst eller veluddannede frivillige, der står for at drive gruppen.
Men også flere andre organisationer, bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Børn, Unge & Sorg har sorggrupper, der ledes af kompetente vejledere. Sorggrupper er normalt gratis at deltage i.

PSYKOLOGHJÆLP I FORBINDELSE MED ET DØDSFALD

Omstændighederne omkring et dødsfald kan være så tunge, at du som pårørende kan få brug for professionel hjælp til at komme videre. Din egen læge har mulighed for at give dig henvisning til en psykolog.

Med en henvisning fra lægen får du tilskud fra sygeforsikringen til op til 12 psykologsamtaler. Bemærk dog, at der er delvis egenbetaling hos psykologen til trods for henvisningen. Hvis du har en sundhedsforsikring, vil den som regel dække egenbetalingen.

Som udgangspunkt er det muligt at få en henvisning til psykolog op til 12 måneder efter dødsfaldet.