Kirkelig højtidelighed

Kirkelig højtidelighed

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, er det naturligt at tage afsked ved en kirkelig bisættelse eller begravelse, hvor der medvirker en præst. Hvis der fra afdøde foreligger et ønske om det, kan man dog også vælge en borgerlig højtidelighed uden medvirken af præst.

Den kirkelige højtidelighed foregår oftest fra kirken i det sogn, hvor afdøde boede, men kan også foregå fra et kapel. Såfremt afdøde eller familien skulle ønske at holde højtideligheden i en anden kirke end sognekirken, skal der være en begrundelse herfor, og det er præsten på det pågældende sted, der afgør, om det kan lade sig gøre.

Når man skal planlægge en højtidelighed, skal man overveje forløbet nøje, da den sidste afsked med afdøde gerne, trods alt, skal være et godt minde til eftertiden. Den kirkelige højtidelighed er jo en religiøs ceremoni, og det præger naturligvis forløbet, men der er alligevel mange muligheder for også at give afskeden et personligt præg. Alt, hvad der foregår i kirken, aftales under en samtale med præsten, som er den ansvarlige for ceremonien. Det er normalt nærmeste familie, der deltager i denne samtale.

Typisk varer højtideligheden omkring en halv time, hvor præsten udfører ritualet med jordpåkastelse, bøn og velsignelse. Endvidere synges der salmer, og præsten holder en tale. Talen bliver til på baggrund af samtalen, hvor de pårørende fortæller om den afdøde. Så det er en god idé inden samtalen med præsten at tænke over, hvilke ting er vigtige at få fortalt præsten om afdøde og dennes relationer. Overvej også, hvilke salmer – som regel 3 eller 4 – I gerne vil have sunget.

I mange kirker vil der også være mulighed for at synge andre sange, ligesom der kan være et musikalsk soloindslag eller måske digtoplæsning eller afspilning af noget af afdødes yndlingsmusik. Tænk det igennem, og tal med præsten om mulighederne. Kirkerummet kan udsmykkes med blomster og lys, og der kan f.eks. sættes et foto af afdøde op ved kisten. Der kan laves sangblad, som udformes personligt, evt. med fotos. Det vil normalt også være muligt, at andre end præsten holder tale ved kisten.

Hvis afdøde skal kremeres, kan I vælge at lade kisten blive stående i kirken eller kapellet efter højtideligheden. Ellers bæres kisten ud til rustvognen, hvorefter rustvognen kører til krematoriet.

Hvis afdøde skal jordbegraves, bæres kisten enten ud til graven på kirkegården, eller hvis det er en anden kirkegård, end den, hvor kirken ligger, bæres kisten ud i rustvognen, hvorefter rustvognen kører med deltagerne efter sig til kirkegården, hvor afdødes kiste bliver sænket ned i graven, og præsten udfører jordpåkastelsesritualet.

For deltagerne i højtideligheden kan det være godt at mødes efter højtideligheden til en mindesammenkomst – det være sig en kop kaffe eller andet – hvor der er anledning til at tale sammen. Nogle kirker har en sognegård, som kan lånes eller lejes til dette formål, og ellers kan vi være behjælpelige med at finde en restaurant eller et andet sted, hvor der kan være mindesammenkomst.