Forbered begravelse/bisættelse

Forbered begravelse/bisættelse

Det er vores overordnede mål at tilbyde vores hjælp til samtlige de opgaver, ønsker og behov, der kan opstå, når man som pårørende skal arrangere en bisættelse eller begravelse. Vi bistår under hele forløbet fra dødsfaldet er indtruffet til begravelsen/bisættelsen er overstået, og kisten eller urnen er sat i jorden, og der er kommet en evt. sten på gravstedet.

Vi har stor erfaring med at hjælpe med at opfylde afdødes og pårørendes personlige ønsker, så højtideligheden kan blive en hyldest til det liv, der nu tages afsked med.

Vi har erfaring med alle former for højtidelighed fra den beskedne, hvor de kommunale myndigheder hjælper med, til store officielle begravelser af soldater osv.

Vi er næsten altid to i rustvognen, når vi kører ud og lægger i kiste, men man er selvfølgelig velkommen til at være med ved kisteilægningen. I rustvognen har vi udstyr til at gøre den afdøde i stand, hvis der er behov for det. Vi har en lille vogn med, som kisten kan stå på, så den ikke skal bæres ud fra hjemmet. Vi har også salmebøger med, så der er mulighed for at synge ud, inden vi kører til kapellet.

Vi har en ambulancebåre, vi bruger, når vi skal ind i etageejendomme eller andre steder, hvor pladsen er for trang til en kiste. Så bruger vi rustvognen som ambulance, idet vi ruller gardinerne ned.

Før en begravelse/bisættelse kan finde sted, skal der laves aftaler med de relevante instanser, og dødsfaldet skal anmeldes til de offentlige myndigheder. Den del tager vi os af, så I kan koncentrere jer om de personlige forhold omkring dødsfaldet.

Vi bestræber os på, at I møder den samme bedemand til højtideligheden, som I har haft samtale med. Bedemanden vil være til stede i kirken/kapellet ca. ½ time før højtideligheden, medmindre andet er aftalt. Vi er der under hele højtideligheden, og det er os, der afleverer kortene fra blomsterhilsenerne til jer. I nogle tilfælde skal blomsterne flyttes fra kirke eller kapel til kirkegården, og det er som regel os, der gør det og lægger dem på gravstedet.

Vi er meget fleksible med at finde løsninger på de behov, I har. F.eks. trykker vi selv vore bånd til kranse med den tekst, I ønsker, ligesom vi kan trykke en ønsket tekst på det bånd, som urnen senere sænkes med. Og vi kan hjælpe med at opstille og trykke salmeblade med et personligt præg, f.eks. foto af afdøde.

Vi løser ofte opgaver med at finde musikstykker og brænde dem på CD, så de kan afspilles ved højtideligheden. Vi har selv musikanlæg, som kan anvendes i kirken eller kapellet, hvis der ikke er anlæg disse steder. Anlægget kan bruges i forbindelse med iPad eller telefon. Og vi har kontakt til en række professionelle musikere, som kan spille musik efter jeres eller afdødes ønske.

Hvis der er behov for at finde hjælp til et sted at holde sammenkomst efter højtideligheden, eller hvis der skal findes en leverandør af mad m.m., løser vi også gerne den opgave for jer.

I det hele taget sætter vi en ære i at hjælpe jer med et hvilket som helst ønske, I måtte have, når I skal tage afsked med et menneske, der har stået jer nær.