Elysium Begravelsesopsparing

Elysium Begravelsesopsparing
 

Vejledning vedr. valg af opsparingsform

Indbetaling af indskud kan frit foretages når som helst.(Dog skal første indskud være på minimum kr.500,- og efterfølgende indskud på minimum kr.300,-. Der må højst indskydes kr. 35.000,- i alt).

De kan indbetale det ønskede opsparingsbeløb på én gang, eller De kan vælge at foretage opsparingen over flere gange.

I nedenstående af denne indmeldelsesblanket kan De vælge at sætte kryds ud for den opsparingsform, der passer Dem bedst lige nu, og vi vil ud fra Deres ønsker frem sende et passende antal indbetalingskort til Dem. Indbetalingsformen kan til enhver tid ændres af Dem.

Valg af opsparingsform

Jeg ønsker at foretage opsparingen som et éngangs-indskud på kr.

eller

Jeg ønsker at foretage opsparingen over flere gange som anført nedenfor:

Månedligt indskud kr.
Halvårligt indskud kr.
Årligt indskud kr.
På anden måde:

Jeg er bekendt med rettigheder og begrænsninger i henhold til Elysium Begravelsesopsparings vedtægter, der bl.a.indeholder information om aldersbegrænsning ,udbetaling og bonus.


Bemærk

De skal ikke foretage indbetalinger,før De har modtaget indbetalingskort fra Elysium

Begravelsesopsparing.

Efter første indbetaling modtager De medlemsbevis samt en kopi,som De kan aflevere til Deres nærmeste pårørende.

»Min sidste vilje«

Jeg har – for ikke at stille mine pårørende i tvivl – nedfældet mine ønsker i forbindelse med min begravelse/bisættelse i dokumentet »Min sidste vilje«.

Denne blanket er udfyldt hos Schärfe Begravelsesforretning