Borgerlig højtidelighed

Borgerlig højtidelighed

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, kan der tilrettelægges en borgerlig bisættelse eller begravelse, der foregår uden kirkelig medvirken.

Der er dog efterladte, der alligevel gerne vil have, at der skal foregå en højtidelighed med de kendte ritualer og en præst. Nogle præster siger ja til at medvirke til dette af hensyn til de pårørende, og man kan i så fald ofte også benytte kirken til højtideligheden (dog tager nogle kirker så betaling for benyttelse af denne). Andre præster siger nej til at medvirke, samt til at kirken må bruges til højtideligheden. Når præsten siger nej, er det som udgangspunkt begrundet i, at afdøde ikke ønskede at være medlem af folkekirken, og at dette ønske bør respekteres.

En borgerlig højtidelighed kan i princippet afholdes hvor som helst, dog må man naturligvis ikke forstyrre den offentlige orden, og højtideligheden skal være sømmelig. Højtideligheden kan f.eks. foregå fra et kirkegårdskapel, et sygehuskapel, i hjemmet, i et fælleshus eller forsamlingshus eller måske i afdødes have (her må kisten dog ikke stå frit fremme i haven for ikke at støde folk, der måtte komme forbi, men der kan f.eks. opsættes telt i haven).

Det er de nærmeste pårørendes ansvar at tilrettelægge forløbet af den borgerlige højtidelighed. Der kan afholdes taler over afdøde, der kan spilles musik, vises billeder, synges sange, oplæses digte osv. Afdøde er måske selv inden sin død kommet med ønsker til, hvordan forløbet af højtideligheden skal være, og hvad der skal siges, spilles og synges. Ellers må de pårørende overveje, hvad der ville være i afdødes ånd.

Når man skal planlægge en højtidelighed, skal man tænke forløbet godt igennem, da den sidste afsked med afdøde gerne, trods alt, skal være et godt minde til eftertiden. Det er vigtigt, at familie og venner har mulighed for at tage afsked med afdøde på en respektfuld måde.

For deltagerne i højtideligheden kan det være godt at mødes bagefter til en mindesammenkomst – det være sig en kop kaffe eller andet – hvor der er anledning til at tale sammen.

Hvis afdøde skal kremeres, kan de pårørende vælge at lade kisten blive stående, hvis højtideligheden afholdes i et kapel. Ellers bæres kisten ud i rustvognen, hvorefter rustvognen kører til krematoriet.

Hvis afdøde skal jordbegraves, så bæres kisten ud i rustvognen, hvorefter rustvognen kører med deltagerne efter sig til kirkegården, hvor afdøde bliver jordbegravet. Alle kan blive begravet på en kirkegård.

Under samtalen med bedemanden tilrettelægges højtideligheden. Vi hjælper gerne med alle de praktiske ting omkring højtideligheden, som f.eks.

– Reservering/leje af det lokale, hvor højtideligheden skal finde sted
– Hjælp til sammensætning af programmet
– Udarbejdelse af folder med program / sangblad
– Velkomst, oplæsning af personlig tale eller andet, afrunding af højtideligheden
– Kontakt til organist eller anden musiker og sanger, hvis der ønskes spillet og sunget af professionelle musikere
– Fremskaffelse af musikanlæg og AV-udstyr.

Vi hjælper også gerne med at bestille kistepynt, kranse, bårebuketter og enkeltblomster, ligesom vi hjælper med at tage kontakt til restaurant, forsamlingshus eller lignende for at arrangere efterfølgende mindesammenkomst.

Forud for højtideligheden kan vi også hjælpe med at iklæde afdøde, når afdøde bliver lagt i kiste. Hvis dødsfaldet er sket på plejehjem eller i privat bolig, kører vi kisten med afdøde til et køligt kapel, hvor den står, indtil højtideligheden skal finde sted.

Anmeldelse af dødsfald og kontakt til kirkegård og krematorium tager bedemanden sig også af, ligesom vi kan hjælpe med annoncering i avisen og kontakt til stenhugger.

Skulle der være andre ønsker i forbindelse med højtideligheden, hjælper vi også gerne med at finde ud af, om disse ønsker kan indfries.