Begravelseshjælp 2018

Begravelseshjælp

Efterladte kan søge om begravelseshjælp fra det offentlige. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen, og ansøgningen foregår digitalt. Vi hjælper gerne med det. Det er ikke alle, der er berettiget til begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen beregnes på baggrund af afdødes og en eventuel ægtefælles formue.

Der er flere betingelser for at få udbetalt den formuebetingede hjælp, men det maksimale beløb er kr. 11.200 i 2019. Satsen bliver reguleret ved begyndelsen af hvert år.

Hvis afdøde er født før 1. april 1957 er der dog under alle omstændigheder, uanset formue, garanteret et beløb på 1.050 kr. i begravelseshjælp.

Hvis afdøde er under 18 år, er der uafhængigt af afdødes formue kr. 9.400 (2019-sats) i begravelseshjælp.

Der kan også være begravelseshjælp fra Sygeforsikringen Danmark, fagforeninger mm. Vi formidler gerne kontakten.

Der er i nogle tilfælde mulighed for en efterladt ægtefælle at få efterlevelseshjælp. Herom kontaktes borgerservice i hjemkommunen. Læs evt. mere på borger.dk

Hvis afdøde var medlem af sygeforsikringen Danmark gruppe 1 eller 2 kan man få 1400 kr. i begravelseshjælp.
Pr. 1. juli 2014 er medlemmer mellem 16 og 59 år som uafbrudt har været medlem af Gruppe 1 eller 2 i de forudgående 5 år, omfattet af en ny dødsfaldsdækning. Dødsfaldsdækningen er en gruppelivsordning, som betyder, at der ved død udbetales en engangssum på kr. 50.000,-

Arbejdsskadeforsikring

Når et dødsfald sker som følge af en arbejdsskade, får de efterladte ud over erstatningssummen også et overgangsbeløb. Det skal dække de umiddelbare udgifter til begravelsen.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Ved et dødsfald som følge af en trafikulykke, uanset hvem der bære ansvaret, kan der i en del tilfælde udbetales erstatning både til de efterlevende dækning af begravelsesudgifter.